Kristinestads Manskör rf:s styrelse 2023


Tomas Toivonen

Ordförande

0400-660594

tomas.toivonen@botniabolt.fi

 

Vice-ordförande

Mikael Bodman

mikael.bodman@gmail.com

0405732650Sekreterare

Björn Mitts

bjorn.mitts@netikka.fi

050-5631231

 


Stefan Rosendal
Skattmästare

stefan.rosendal@ntm.fi

040-5664043

 

 

Rolf Mattfolk

Körmästare

rolf.mattfolk@gmail.com

0400-668958

 

 

Kent Rosenback

Medlem

h-k.rosenback@pp.inet.fi

0400-868580

 


Fredrik Segervall

Medlem

fksl001@yahoo.com

040-8268910

 

 

Anders Teir

Dirigent

anders1588@yahoo.com

0400-862482

 

 

Suppleanter / rådgivande observatörer

Karl Teir

Juho Teir