Kristinestads Manskör rf:s styrelse 2019


Mikael Bodman

Ordförande

040-5732650

mikael.bodman@gmail.comStefan Rosendal
Vice-ordförande

040-5664043


Tomas Toivonen
Sekreterare

0400-660594


Martti Heikkilä
Skattmästare

0400-667807

Kent Rosenback

Medlem

0400-868580


Bo-Göran Dahlgren
Medlem

040-7384229

 

Fredrik Segervall

Medlem

040-8268910

 

Anders Teir

Dirigent

0400-862482