Projekt Roospiggarna


Kristinestads Manskör bildades 1928 och som 80-års jubileumsprogram beslöts att uppföra ett musikskådespel. Programmet kom att handla om den krigstida ensemblen Roospiggarna som bildades, övade och upprtädde mitt under fortsättningskriget. Medlemmarna bestod av finlandssvenska försvarare som tjänstgjorde främst i det svenskspråkiga Ifanteriregemente nr 61 (sextiettan). Ensemblen bestod av en kör samt egen orkester och leddes av Bjarne Commondt. Även andra kända musiker medverkade i gruppen bl.a. pianisten Einar Englund som arrangerade och komponerande en del av repertoaren. Roospiggarna uppträdde vid olika tillfällen vid fronten och de företog även turnéer till hemmafronten.

Den första konserten som Roospiggarna gav vid hemmafronten skedde i Tjöck by i Kristinestad. Byns ungdomsförenings festsal var fylld till bredden av ivriga lyssnare. Detta var en bidragande orsak till att Kristinestads Manskör valde detta tema till sitt jubileumsprojekt.

Jubileumsensemblen med orkester och övriga medverkande. Sittandes i första raden orginal-Roospiggen Torbjörn Glad som var inbjuden till konserten. (foto Lars Axén)