Mästarsångare 2017

Anders Teir

Kristofer von Alfthan

Mikael Bodman

 

Kristinestads Manskör r.f.

 

Kören grundades 17.11. 1928 och har ca 40 aktiva medlemmar.

Vår dirigent heter Anders Teir.


Styrelseorförande:
Mikael Bodman

Kattpiskargränden 4

64100 Kristinestad

mikael.bodman(at)gmail.com

 

Körens egen e-post: kristinestadsmanskor[at]gmail.com