Mästarsångare 2017

Anders Teir

Kristofer von Alfthan

Mikael Bodman

 

Kristinestads Manskör r.f.

 

Kören grundades 17.11. 1928 och har ca 40 aktiva medlemmar.

Vår dirigent heter Anders Teir.


Styrelseordförande:
Tomas Toivonen

Lappfjärdsvägen 887

64300 Lappfjärd

0400660594

tomas.toivonen@botniabolt.fi

 

Körens egen e-post: kristinestadsmanskor[at]gmail.com