Musiknämnden 2018

Anders Teir - ordförande

Tomas Toivonen - sekreterare

Kristofer von Alfthan

Tommy Hammarberg

Mikael Bodman

Karl Teir

 

 

Stämfiskaler 2018

I tenor - Stig Forsström

II tenor - Yngve Karlå

I bas - Rune Björne

II bas - Anders Wahlberg