Musiknämnden 2023

Anders Teir - ordförande

Björn Mitts - sekreterare

Kristofer von Alfthan

Tomas Toivonen

Karl Teir

 

 

Stämfiskaler 2023

I tenor - Roger Lundell

II tenor - Yngve Karlå

I bas - Rune Björne

II bas - Robert Axèn